Wat een huis kost, kun je nog berekenen, maar wat kost een thuis? - Bijdrage ChristenUnie aan begrotingsdebat 2019

Begroting 2019
Dico Baars
Door Dico Baars op 7 november 2019 om 22:00

Wat een huis kost, kun je nog berekenen, maar wat kost een thuis? - Bijdrage ChristenUnie aan begrotingsdebat 2019

Bijdrage ChristenUnie aan debat over begroting 2020

Op donderdagavond gingen de politieke partijen in Vijfheerenlanden met elkaar in debat. Fractievoorzitter Dico Baars sprak namens de ChristenUnie over de tekorten in het sociaal domein, de Regionale Energie Strategie en het belang van een betrouwbare overheid. 

Tekorten in het sociaal domein

In het sociaal domein lopen de kosten voor jeugdhulp snel op. Vijfheerenlanden is helaas geen uitzondering op het landelijke beeld. In de begroting wordt dit punt zichtbaar in programma 6: dit programma over het sociaal domein staat vrijwel volledig in het teken van de beheersingsmaatregelen. Baars: "Als we alleen met elkaar praten over financiële beheersbaarheid en sturing in het sociaal domein, dan missen we het echte inhoudelijke debat dat juist zo belangrijk is. Daarom dringt de ChristenUnie er bij het college op aan om inzichtelijk te maken welke plannen het college heeft voor het sociaal domein en snel met de raad het politieke debat hierover te voeren." 

ChristenUnie Vijfheerenlanden protesteerde daarnaast tegen de manier waarop het raadsbesluit over de begroting was geschreven. Baars: "Wij vinden het overigens vreemd dat twee maatregelen uit de begroting apart zijn opgenomen in het raadsbesluit. Waarom is een apart besluit over ‘strakker sturen op de toegang van de jeugdhulp’ nodig? Onze fractie vindt dat alle maatregelen in samenhang en in de goede context bekeken moeten worden en dient daarom een amendement in." Het amendement werd door alle partijen met uitzondering van VHL Lokaal en de VVD aangenomen. 

Dilemma's rond duurzaamheid

In de eerste helft van 2020 wordt de Regionale Energie Strategie opgeleverd. Dan zal ook meer duidelijk worden over de impact van de energietransitie op ons gebied. De ChristenUnie benadrukt dat zij een groot voorstander is van een energietransitie binnen een generatie, zodat we een manier van leven hebben, die ook op de langere termijn kant voortduren. Maar tegelijk stelt de fractie zich de vraag hoe we een goede discussie met elkaar kunnen voeren. Natuurlijk zijn thema’s als tempo en kostenverdeling belangrijk, maar uiteindelijk zou onze discussie over duurzaamheid moeten draaien om de vraag waar we naartoe willen. Bij duurzame keuzes spelen vaak drie dilemma’s een rol.  

  • We hebben als eerste te maken met de spanning tussen onszelf en de ander. 
  • Het tweede dilemma gaat over nu en later: in hoeverre zijn wij bereid om in onze keuzes rekening te houden met de gevolgen voor de kwaliteit van leven van mens en natuur op de langere termijn? 
  • En het derde dilemma gaat over het verschil tussen welvaart en welzijn. Wat hebben we echt nodig? En wanneer hebben we ‘genoeg’? Anders gezegd: wat een huis kost, kun je nog berekenen, maar wat kost een thuis? 

Baars: "Deze dilemma’s leen ik uit de Groen lezing van Martine Vonk, oud-inwoner van Vianen. Ze kunnen ons helpen om echt duurzame keuzes te maken en de plannen die volgen te beoordelen." 

Vertrouwen in de overheid: versimpelteam en toeristenbelasting

Baars: "Tijdens het debat over de kadernota sprak ik over het vertrouwen in de lokale overheid. Het is belangrijk dat we regels vereenvoudigen en complexe taal aanpakken. Ook in 2020 gaat de gemeente door met het versimpelteam en daar zijn we blij mee. Een betrouwbare overheid zijn is hard werken: ik hoef dan alleen maar naar de toeristenbelasting te verwijzen om dat punt te onderstrepen. Er is inmiddels al veel over gezegd. De ChristenUnie is mede indiener van het amendement, dat regelt dat er een gedifferentieerd tarief wordt ingevoerd. Ook is duidelijk vermeld dat het overleg moet worden gevoerd met de sector. Dit zijn precies de punten die onze fractie heeft ingebracht tijdens de commissievergadering. Met deze aanpassing hebben wij er vertrouwen in dat er een evenwichtige verordening in december aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd." 

De bijdrage van ChristenUnie Vijfheerenlanden terugkijken? Klik dan hier

Labels: , , , , ,