It takes a village to raise a child: opgroeien in Vijfheerenlanden

kind.jpg
Tirtsa Kamstra
Door Tirtsa Kamstra op 28 november 2019 om 20:00

It takes a village to raise a child: opgroeien in Vijfheerenlanden

Tijdens de ledenavond op maandag 25 november sprak Senator Mirjam Bikker de leden van ChristenUnie provincie Utrecht over haar werk in de Eerste Kamer. Zij vertelde over het mooi beschilderde plafond in de Senaat, waar kindertjes vanuit de hoogte naar beneden kijken. Zij kijken mee met alle besluiten die genomen worden, aldus Bikker. Om te zien of de wetten en regels wel toekomstbestendig zijn, want zij hebben letterlijk de toekomst.

Positieve opvoeding

Ik vond en vind dit een mooi beeld, want ook ik, zeker vanuit mijn rol als wethouder Jeugd, vind het heel belangrijk om te denken over de toekomst van onze jonge mensen. Als de gemeente echter beleid maakt voor of over kinderen en jongeren, dan gebeurt dat vaak in termen van problemen. We praten dan over hangjongeren of over jeugdzorg. Niet altijd de meest positieve kant. Het is mijn overtuiging dat het juist belangrijk is om positief naar jonge mensen te kijken. Om hen op een positieve manier te stimuleren en te ondersteunen. Dat is dan ook de reden dat we druk bezig zijn om een visie voor (en met) jongeren te ontwikkelen die verder kijkt. 

Goed en veilig opgroeien in Vijfheerenlanden

En wat is daar nou voor nodig? Dit is niet iets wat van achter een bureau bedacht kan worden, maar echt een plan wat we met heel veel verschillende partijen en niet in de laatste plaats ook kinderen zelf moeten maken. Kort gezegd willen we met kinderen, hun ouders, scholen, verenigingen, kerken, sportorganisaties en instellingen kijken wat een goede en veilige manier is om onze kinderen op te laten groeien, wat hiervoor nodig is, en wat ieder kan bijdragen om dit te bereiken. 

Een mooi beeld hierbij is het Afrikaanse gezegde: It takes a village to raise a child. Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Als we weer meer naar elkaar om kijken, voor elkaar klaar staan en ons samen verantwoordelijk voelen voor de toekomst van onze kinderen, zou dat een mooie beweging zijn. Hopelijk kunnen we met dit plan een stap in die richting zetten. Hoe we het proces precies gaan invullen, moeten we nog uitwerken, maar wordt sowieso een boeiend proces waar ikmet heel veel energie naar uitkijk!

Tirtsa Kamstra (wethouder Onderwijs, Jeugd, Sport en Bibliotheken in Vijfheerenlanden)

Deel dit bericht

Labels: , ,