ChristenUnie Vijfheerenlanden blij met concept-bod RES

Zonnepanelen installatie.jpg
Gert Schut
Door Gert Schut op 19 mei 2020 om 22:30

ChristenUnie Vijfheerenlanden blij met concept-bod RES

Het concept-bod voor de Regionale Energie Strategie (RES) is in de komende weken onderwerp van gesprek in de raad van Vijfheerenlanden. Na alle rampscenario's die door sommige raadsleden werden geschetst met meer windmolens dan bomen in onze gemeente, komt nu de realiteit in beeld. De ChristenUnie is een groot voorstander van de energietransitie binnen één generatie, zodat we een manier van leven hebben, die ook op langere termijn kan voortduren. Het bod ligt er en de ChristenUnie fractie kan zich hier goed in vinden. Wel geven wij een aantal aandachtspunten mee. 

Drievoudig duurzaam

Wij onderschrijven de uitgangspunten uit de brief van Natuur- en Milieu Utrecht en de energiecoöperaties die 'drievoudig duurzaam' zijn': 1) energiebesparing en opwekking van duurzame energie volgens een strakke routekaart om tijdig het doel van een klimaatneutrale provincie Utrecht te bereiken, 2) zorgvuldige inpassing in natuur, landschap en leefomgeving en 3) participatie van omwonenden en andere stakeholders in de planvorming met een eerlijke verdeling van lusten en lasten. De nadere uitwerking van dit concept-bod zal de ChristenUnie fractie steeds langs deze lijnen beoordelen.

Participatie

Vanwege de coronacrisis is er meer ruimte in het traject ontstaan om participatie vorm te geven. De RES heeft vooralsnog een sterk ambtelijk en bestuurlijk proces doorlopen. Dat is in deze fase ook niet gek. De extra tijd kunnen we daarom goed gebruiken voor een verdere uitwerking van wat wij belangrijk vinden voor onze landelijke gemeente.

Meedenken

Wil je meer informatie over het standpunt van ChristenUnie Vijfheerenlanden of in gesprek met de woordvoerder namens de fractie? Neem dan contact op met raadslid Gert Schut of commissielid André Boer. 

Labels: , , ,