Vier overwegingen bij de Sociaal Maatschappelijke Agenda

Boks - jong en oud
Dico Baars
Door Dico Baars op 20 mei 2020 om 21:07

Vier overwegingen bij de Sociaal Maatschappelijke Agenda

Vijfheerenlanden werkt op dit moment aan een Sociaal Maatschappelijk Agenda. Het is een belangrijk en richtinggevend document, waar de ChristenUnie fractie lang naar heeft uitgekeken. We spreken graag onze waardering uit voor het stuk dat nu voorligt. Ook uit het veld klinkt de waardering. Een vertegenwoordiger van een zorgboerderij verwoordde het als volgt: ‘de gekozen richting en koers is een logische, passend bij maatschappelijke ontwikkelingen, zowel lokaal als landelijk’. Hoewel wij ons herkennen in de uitgangspunten, geeft de ChristenUnie fractie in de opiniërende ronde op 20 mei vier overwegingen mee om het geheel nog scherper te maken.

Uitgangspunt 6 en 10 staan op gespannen voet met elkaar

Preventie (uitgangspunt 6) betekent: we willen het liefste jouw probleem voorkomen. Normaliseren (uitgangspunt 10) betekent: we erkennen dat sommige problemen bij het leven horen. We willen helpen, maar niet onnodig medicaliseren of diagnoses stellen. De ChristenUnie fractie vindt dat uitgangspunt 6 en 10 op gespannen voet met elkaar staan. Met de inbreng van dr. Bert Wienen (VHL plein) in het achterhoofd, roepen wij het college op om voor uitgangspunt 10 te kiezen.

Werken volgens de bedoeling leidt tot verschillen

Werken volgens de bedoeling betekent accepteren dat er verschillen zijn tussen wat inwoners nodig hebben én dat dezelfde regel tot verschillende uitkomsten kan leiden. De grens is wat ons betreft bereikt als de overheid niet langer rechtvaardig handelt. Anders gezegd: je moet het goed kunnen uitleggen. Het vraagt ook actieve communicatie van de overheid. Blijf daarom investeren in het eenvoudig en transparant communiceren (versimpelteam), juist als je als overheid maatwerk wilt leveren.

Beleid en praktijk horen bij elkaar

Het is fijn als beleidsmakers en praktijkmensen samen met elkaar optrekken. Beleid wordt idealiter gemaakt door mensen die ook met hun poten in de klei staan (of stonden). Overheid en maatschappelijke organisaties / zorginstellingen hebben elkaar hard nodig. Daarom drie aanbevelingen op dit punt: 1) De ChristenUnie fractie vindt de beschrijving van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te mager in de SMA. Besteed hier meer aandacht aan. 2) Er is op dit moment te weinig infrastructuur tussen de dagbesteding, 0-delijn en vrijwilligersplekken, zo horen wij uit het veld. Benut deze kans in de SMA en maak hier beleid op samen met zorginstellingen. 3) Het woord mantelzorg ontbreekt in deze SMA. Voeg daarom visie toe over de wisselwerking tussen formele en informele zorg.

Individualisme steekt af en toe de kop op (‘voor jezelf zorgen’).

De terechte constatering dat een probleem nooit op zichzelf staat, maar altijd het hele gezin of huishouden raakt en dus om een blik op het vraagstuk vraagt (pagina 16) staat op gespannen voet met de constatering op pagina 6 dat het belangrijkste uitgangspunt is dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun welzijn en geluk. Niet het individu, maar de buurt / sociale netwerk is de eenheid van verandering. Zo ziet de ChristenUnie de inclusieve samenleving: kies niet voor het hyperindividualisme, maar voor een relationele kijk op het sociaal domein. 

Labels: , , ,