Steun voor tegemoetkoming kosten archeologische opgravingen hervormde gemeente Meerkerk

Kerk-Meerkerk-1024x683.jpg
Andre Boer
Door André Boer op 19 mei 2020 om 22:00

Steun voor tegemoetkoming kosten archeologische opgravingen hervormde gemeente Meerkerk

Honderden skeletten en resten van zeker drie kerken werden min of meer per toeval ontdekt bij de verbouwing van het kerkgebouw van de hervormde gemeente in Meerkerk. Nu het werk bijna klaar is, wil de kerk de historie eer aandoen. ChristenUnie Vijfheerenlanden steunt het voorstel van het college om de kerk tegemoet te komen in de kosten die zij hebben gemaakt vanwege het historisch belang voor het dorp Meerkerk. 

Historie Meerkerk zichtbaar

De archeologische opgravingen en ontdekkingen er voor hebben gezorgd dat de kerkelijke gemeenschap kosten moest maken. Hoewel ze daar op gerekend hadden, hebben de opgravingen veel meer blootgelegd dan verwacht. Met als gevolg dat kerk werd geconfronteerd een kostenpost die minimaal tweemaal hoger was dan begroot. De bouwplannen zijn aangepast om de gehele uitbreiding van de kerk binnen het budget doorgang te kunnen laten vinden. Commissielid André Boer: "Onze fractie vindt de voorgestelde tegemoetkoming reëel en proportioneel. Het komt niet alleen de kerkelijke gemeenschap, maar juist ook de hele dorpsgemeenschap van Meerkerkk ten goede vanwege de zichtbaarheid van de historie van het dorp."

Digitaal beschikbaar

Boer: "Wij vinden het bedrag wat wordt gevraagd aan de gemeente in proporties. Ook in combinatie met een toezegging die eind 2018 reeds is gedaan door de voormalige gemeente Zederik. Hierbij vinden we het belangrijk dat alle bewoners van Meerkerk kunnen meekijken naar de resultaten van de archeologische opgravingen. Het idee om belangrijke/bijzondere opgravingen 27/4 digitaal beschikbaar te stellen voor bewoners is iets wat we zeer kunnen waarderen. We lazen ook over kijkdagen en middagen voor alle geinteresseerden. Het lijkt ons een uitstekend voorstel ten dienste van het dorp."

Labels: , , ,