Eneco-gelden: investeer in toekomstige generaties

eneco.jfif
Dico Baars
Door Dico Baars op 9 juli 2020 om 23:00

Eneco-gelden: investeer in toekomstige generaties

De besteding van de Eneco gelden zou in het teken moeten staan van het verbeteren van de structurele lange termijn investeringscapaciteit van de gemeente Vijfheerenlanden.  Dit pleidooi hield fractievoorzitter Dico Baars tijdens de behandeling van de kadernota. 

Investeer in toekomstige generaties

Door de verkoop van de aandelen van Eneco heeft de gemeente Vijfheerenlanden een groot bedrag op de bankrekening staan. Met een gedeelte van het bedrag wordt het verlies van inkomsten uit het dividend van de aandelen gecompenseerd. De gemeenteraad moet zich uitspreken over de besteding van het resterende bedrag van ca. 31 miljoen euro. Tijdens de behandeling van de kadernota sprak fractievoorzitter Dico Baars uit dat het belangrijk is om te investeren in toekomstige generaties: "Dit kan bijvoorbeeld door een sociaal investeringsfonds in te stellen, waarmee knelpunten in het sociaal domein aangepakt kunnen worden. Of door de verduurzaming van maatschappelijke gebouwen, zoals scholen, dorpshuizen en verenigingsgebouwen."

De ChristenUnie fractie is vooralsnog geen voorstander van het verstrekken van een lening aan Stedin. De vraag is te complex en de informatie voor de raad is uiterst summier en daardoor ontoereikend om een richtinggevende uitspraak te kunnen doen. 

Foto: ANP

Labels: , , ,