Stembureaus in scholen en zorginstellingen: ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over veilige verkiezingen

stempotlood_banner
Dico Baars
Door Dico Baars op 3 november 2020 om 12:00

Stembureaus in scholen en zorginstellingen: ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over veilige verkiezingen

Op 17 maart 2021 is de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer gepland. De regering houdt bij het organiseren van de verkiezingen rekening met de maatregelen die nodig zijn in verband met het coronavirus. Dit betekent dat het voor kiezers veilig moet zijn om te stemmen. Lukt dat ook met stembureaus in scholen en zorginstellingen? Lees hier de vragen die ChristenUnie Vijfheerenlanden aan het college stelde. 

Stembureaus in scholen en zorginstellingen

In Vijfheerenlanden zijn 27 stembureaus, waarvan 8 op een onderwijslocatie (Calvijnschool, basisschool El Boukhari, De Rank, De Prenter, De Wiekslag, De Bijenkorf, School met de Bijbel en CBS Eben Haëzer) en 5 op een zorglocatie (Poort van West, Huis ter Leede, Present Emma, Hof van Batenstein en Open Vensters).

Alternatieve locaties? 

Hoewel de coronamaatregelen per maand (en zelfs per week) verschillen, lijkt het raadzaam om bij de voorbereiding van de verkiezingen hier rekening mee te houden. Op dit moment wordt bijvoorbeeld van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is. Indien scholen besluiten externen toe te laten dan zullen zij de gezondheidscheck moeten hanteren. Het is daarom van groot belang om na te denken over de wijze waarop het aantal stemlocaties op peil kan blijven.

De fractie van ChristenUnie Vijfheerenlanden heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:  

  1. Bent u met schoolbesturen en bestuurders van zorginstellingen in gesprek om te bezien hoe de stembureaus op een veilige manier ingericht kunnen worden?
  2. In hoeverre heeft u per kern of wijk alternatieve locaties voor stembureaus in beeld? Overweegt u de inzet van een of meerdere mobiele stembureaus?
  3. Op welke termijn kunt u de gemeenteraad (bijvoorbeeld via een raadsinformatiebrief) informeren over de voorbereidingen op de verkiezingen in maart en het effect van de coronamaatregelen op deze voorbereidingen?

Deel dit bericht

Labels: , , ,