Isolatiemanifest: aan de slag met energiebesparing

221886-isolatie-subsidie.jpg
Gert Schut Andre Boer
Door Gert Schut, André Boer op 16 december 2021 om 12:00

Isolatiemanifest: aan de slag met energiebesparing

De beste energie is bespaarde energie. De meest comfortabele woningen zijn goed geïsoleerde woningen waar het zomers niet te warm wordt en waar ’s winters de warmte niet weglekt. Vele huishoudens in Nederland genieten van een goed geïsoleerd huis en zien dat ook terug in hun energierekening. Er zijn echter ook ongeveer 2,7 miljoen slecht geïsoleerde huizen in Nederland. Dat aantal neemt slechts met een slakkengang af. Het tempo moet omhoog! Het huidige isolatiebeleid moet daarom op de schop. Sneller isoleren lukt alleen als we bewoners beter helpen bij het verduurzamen van hun woning en het werk veel slimmer bundelen én socialer aanpakken. 

Daarom heeft de landelijke ChristenUnie, samen met het landelijk CDA en GroenLinks en met partijen in het werkveld, het Isolatie Manifest op gezet. Dit heeft brede steun gekregen binnen de landelijke politiek en onlangs werd er ook in de gemeente Vijfheerenlanden dankzij een initiatief van deze drie partijen een islolatiemotie unaniem aangenomen. Het roept partijen op om met maatwerk en ondersteuning alle huiseigenaren te helpen om het gasverbruik te verlagen. En pas daarna te kijken wat de beste vorm van duurzame verwarming is. 

Daarbij kan het ook van belang zijn, om lokale belangen ook lokaal te bundelen. Er bestaat al zo’n initiatief in Everdingen, en sinds kort ook in Ameide. Het zou mooi zijn als die initiatieven ook in de andere kernen en wijken van de grond zouden komen. Omdat nog veel onbekend is, is onderling ervaringen uitwisselen erg behulpzaam.

Meer weten?

Labels: , ,