'Geef jongeren een hoopvol perspectief'

jongerenavond Gor
Dico Baars
Door Dico Baars op 11 maart 2022 om 21:15

'Geef jongeren een hoopvol perspectief'

ChristenUnie vindt het hoog tijd om de mentale gezondheid van jongeren in Vijfheerenlanden op de agenda te zetten. Van alle leeftijdsgroepen zijn het vooral zij die in de knel zitten, angst ervaren en somber of depressief zijn. Daarom kondigde lijsttrekker Dico Baars tijdens de jongerenavond met Gor Khatchikyan op 11 maart een lokaal actieplan 'Hoopvol perspectief voor jongeren' aan.

Doorbreek het taboe op mentale problemen

In de afgelopen periode sprak de ChristenUnie met jongeren en experts uit de zorg en het onderwijs over de vraag wat er nodig is om hun mentale gezondheid te vergroten en wat de gemeente voor hen kan betekenen. Dico Baars: “Dat ging echt wel ergens over. De coronacrisis heeft er in gehakt en zorgde bijvoorbeeld voor eenzaamheid. Er is een groep jongeren bij wie het momenteel ontbreekt aan een hoopvol perspectief.” ChristenUnie Vijfheerenlanden wil opkomen voor deze jongeren en vraagt met het actieplan 'Hoopvol perspectief voor jongeren' om oplossingen dicht bij de leefwereld van jongeren. Dico Baars zegt hierover: "Een van de belangrijkste aandachtspunten is het doorbreken van het taboe op mentale problemen. Als je als jongere in een dip zit, veel stress hebt of het even niet meer weet, hoef je je er niet voor te schamen en moet je je vrij kunnen voelen om erover te praten. Iedereen maakt weleens een periode door dat het minder gaat. Laten we het normaal vinden dat het soms even minder gaat en naar elkaar luisteren als een ander je dit vertelt."

Het volledige actieplan lees je hier.

Labels: ,