Meer onderzoek naar gezondheidsrisico’s bij bouw- en ontwikkelplannen windmolens

eneco.jfif
Tirtsa Kamstra
Door Tirtsa Kamstra op 9 juni 2022 om 00:52

Meer onderzoek naar gezondheidsrisico’s bij bouw- en ontwikkelplannen windmolens

Tijdens de raadsvergadering van 9 juni heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend samen met de VVD en GroenLinks om ervoor te zorgen dat de gezondheidseffectscreening (GES) ook in Vijfheerenlanden ingezet gaat worden bij bouw-/ontwikkelplannen die effecten kunnen hebben op de gezondheid. Hierbij valt te denken aan windmolens, stralingsantennes en bedrijven die in een hoge milieucategorie vallen. 

Wanneer er op dit moment bouwplannen zijn of plannen om windmolens te plaatsen, moeten er een aantal verplichte onderzoeken gedaan worden. Deze onderzoeken zijn regelmatig niet genoeg om klachten te voorkomen. Om er voor te zorgen dat de werkelijke gezondheidsrisico’s duidelijk worden, is er door verschillende organisaties een onderzoeksmethode ontwikkeld. Deze wordt de gezondheidseffectscreening (GES) genoemd. 

Onderzoeksmethode

Hoewel wethouder Teus Meijdam in zijn beantwoording aangaf dat hij vond dat er al voldoende onderzoek gedaan werd en deze gezondheidseffectscreening dus overbodig vond, werd het voorstel uiteindelijk toch door de hele raad gesteund. Tirtsa Kamstra zei hierover: “Ik ben blij dat ons voorstel is aangenomen. Er zijn veel inwoners die zich bij de bouw van bijvoorbeeld windmolens of antennes zorgen maken over hun gezondheid. Nu hebben we een onderzoeksmethode in handen waarbij we meer duidelijkheid gaan krijgen over de gezondheidsrisico’s.”

Labels: ,