ChristenUnie Vijfheerenlanden steunt crisisnoodopvang in gemeente

Asielzoeker.jpg
6. Maaike van Leeuwen
Door Maaike van Leeuwen op 8 september 2022 om 00:38

ChristenUnie Vijfheerenlanden steunt crisisnoodopvang in gemeente

De noodzaak is groot om crisisnoodopvang voor asielzoekers te realiseren en de opvang van statushouders te versnellen. Door de nationale
asielcrisis wordt er een stevig beroep gedaan op gemeenten, waaronder ook de gemeente Vijfheerenlanden. De ChristenUnie fractie nam daarom het initiatief voor een commissiedebat over dit onderwerp. Lees hier de bijdrage van raadslid Maaike van Leeuwen. 

Bijdrage

"Vandaag hebben we het over de crisisopvang in onze eigen gemeente. We kennen allemaal de schrijnende situatie in Nederland. Ik vind het hartverscheurend dat we in ons land niet in staat zijn om íeder mens menswaardig onderdak te bieden. Minimaal hebben we het dan over bed, bad, brood. Reden voor de ChristenUnie fractie om dit onderwerp vanavond in de commissie te agenderen. Het is goed dat we vandaag over onze verantwoordelijkheid en mogelijkheden spreken.

Het college heeft aangegeven welke opgaven Vijfheerenlanden te wachten staan. Uitdagende opgaven, die niet alleen urgenter, maar ook dwingender worden. Verschillende gemeenten in de regio lopen bijvoorbeeld achter in hun taakstelling om huisvesting te realiseren. In de oplegger wordt uitgelegd dat onze gemeente juist kiest voor proactief creëren van oplossingen in de vorm van opvangplekken. Als ChristenUnie staan wij volledig achter deze proactieve houding. En wij roepen de commissie vanavond op om ook deze steun uit te spreken.

Echter, wij missen die proactieve houding als het gaat om communicatie en verbinding vanuit het college. Zowel als het gaat om betrekken en informeren van onze inwoners, als ook het opzoeken van de raad bij het maken van plannen en keuzes. Het gaat soms ontzettend snel, daar is alle begrip voor, maar juist dán is helder en proactief informeren extra belangrijk. Het opnemen van vluchtelingen in onze gemeente wordt door inwoners toegejuicht én door inwoners argwanend gevolgd. Voor een ieder geldt dat zij willen weten wat er gaat of staat te gebeuren in de directe omgeving, welke impact dat heeft op het dagelijks leven.

Daarom willen we vanavond, naast de oproep aan de raad, drie aandachtspunten meegeven aan het college:

  1. Communiceer helder en proactief. In Meerkerk, met betrekking tot de Linde, is dat naar onze mening deze zomer bijvoorbeeld niet goed gegaan. Waarom is er niet proactief uitgelegd welke opgave er is, welke afwegingen genomen worden? Zoek de media proactief op. Ja, het gaat hier om crisisnoodopvang. Toch kun je hierop anticiperen. Werk scenario’s uit.

  2. Tref voorbereidingen voor de toekomst. Dat betekent wat de ChristenUnie betreft dat andere locaties zo snel mogelijk in gereedheid moeten worden gebracht voor als het nodig is in de nabije toekomst. En dat er een plan klaarligt voor sportende inwoners als er een sporthal nodig is, waardoor de impact op het verenigingsleven in de kleine kernen zo klein mogelijk wordt gehouden. Kortom, bied perspectief, voor de vluchteling maar ook voor de inwoner.

  3. Hou oog voor spreiding en kleinschaligheid van de opvang. Nu lijkt alles op Meerkerk en Vianen gericht, dat moet in onze gemeente met 16 kernen beter kunnen. Het is belangrijk om de kracht en betrokkenheid in de kernen ook dragelijk te houden. Er is een grote groep Leerdammers die graag iets wil betekenen voor onze medemens. Betrek hen!

Kortom, voorzitter: wij vragen de commissie om de proactieve lijn van het college te steunen én geven het college hiervoor deze drie aandachtspunten mee."

Labels: ,