Fouten in rapport locaties windmolens: ChristenUnie pleit voor onafhankelijke en objectieve toets

eneco.jfif
Dico Baars Gert Schut
Door Dico Baars, Gert Schut op 14 december 2022 om 14:04

Fouten in rapport locaties windmolens: ChristenUnie pleit voor onafhankelijke en objectieve toets

Op dinsdagavond 13 december zou de gemeenteraad een besluit nemen over de manier waarop Vijfheerenlanden concreet de energietransitie gaat vormgeven. Een aantal dagen eerder kreeg de raad van het college echter een raadsinformatiebrief. In deze brief legt het college uit dat er door onderzoeksbureau Antea onjuiste gegevens zijn gebruikt. Dit heeft mogelijk effect op de volgorde van minst tot meest wenselijke zoeklocaties voor windturbines. Cruciale informatie dus, die niet blijkt te kloppen. Het zet daarmee de besluitvorming op losse schroeven.

Wethouder Van der Velden treedt af

Aan het begin van de raadsvergadering maakte wethouder John van der Velden, die onder andere verantwoordelijk is voor de energietransitie, zijn aftreden bekend. Burgemeester Sjors Fröhlich las zijn ontslagbrief voor in de raadsvergadering. Daarin schrijft de wethouder dat hij zich genoodzaakt ziet op te stappen, omdat hij "onvoldoende vertrouwen ervaart" in de uitvoering van zijn wethouderschap. Fractievoorzitter Dico Baars: "De ChristenUnie fractie respecteert het besluit van de wethouder om terug te treden. Wij wensen hem alle goeds toe. Tegelijk zijn we benieuwd naar de persoon die het college weer compleet moet maken, gezien de complexiteit van bijvoorbeeld het energiedossier."

Extra windturbines zijn noodzakelijk

Raadslid Gert Schut voerde in de raadsvergadering het woord over het voorstel hoe Vijfheerenlanden concreet de energietransitie gaat vormgeven. Of om het in ambtelijke termen te zeggen: hoe Vijfheerenlanden het bod van 0.072 TWh binnen de RES U16 hoofdzakelijk via zon op dak gaat realiseren. Los van de bestaande windmolens bij Autena ligt ook de vraag naar extra windenergie op tafel. Het college stelt voor om onderzoek doen (via een zgn. plan m.e.r.) naar twee locaties: Autena (locatie 12) en Everdingen (locatie 10).

Gert Schut: "Laat ik heel helder zijn. Voor de ChristenUnie fractie is het halen van de klimaatdoelen urgenter dan ooit. En de stap van het college om twee extra locaties voor windenergie aan te wijzen, verwelkomen wij dan ook. Het college stelt echter voor om de besluitvorming uit te stellen: dat voorstel kan rekenen op steun van de ChristenUnie fractie. Tegelijk betekent dit niet dat wij onverdeeld enthousiast zijn over de uitwerking van het voorstel. De ChristenUnie fractie blijft de keuze voor een extra windturbine bij Autena onverstandig vinden. In de commissie zijn hiervoor verschillende argumenten genoemd, die niet worden weerlegd. Daarnaast vragen wij ons af waarom het college afwijkt van het ambtelijk voorstel om locatie 10 én 14 aan te wijzen als ontwikkellocatie. Wij verwachten dat het college hier tekst en uitleg over geeft als zij met een aangepast voorstel op nieuw naar de raad komen."

Fouten in rapport over locaties windturbines

Hoewel de wethouder in de commissie RWD nog stellig van de juistheid van het Antea rapport uitging, is de ChristenUnie fractie blij dat er toch serieus naar de signalen van inwoners is gekeken. Zij hebben blijkbaar de beslissende informatie gegeven op basis waarvan de onjuistheid is gebleken. Gert Schut: "Ondanks de beloofde beterschap zijn wij nog niet helemaal gerustgesteld. Want wat houdt een collegiale toetsing door Antea zelf precies in? Hoe kunnen we zeker weten dat de rest van het rapport wél klopt? En waarom horen wij het eerder van inwoners dat het rapport niet klopt en herzien gaat worden dan van het eigen college? De ChristenUnie fractie roept het college op om de gegevens onafhankelijk en objectief te laten toetsen, zodat we betrouwbare feiten en cijfers tot onze beschikking hebben."

Labels: , ,