Gratis plantjes voor inwoners Broekgraaf in Leerdam

Groen moet je doen actie - plantjes Huiting.jpg
Tirtsa Kamstra
Door Tirtsa Kamstra op 9 november 2018 om 14:00

Gratis plantjes voor inwoners Broekgraaf in Leerdam

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden. Deze veranderingen hebben verschillende oorzaken. Een van deze oorzaken is de verstening van onze leefomgeving. Dat heeft negatieve effecten op mens, dier en natuur.

Iedere tegel eruit telt

Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief om deze negatieve effecten tegen te gaan. Veel gemeenten nemen al hun maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen. Maar als je bedenkt dat ongeveer 40% van het stedelijk gebied in bezit is van particulieren, dan hebben we de inzet van inwoners hard nodig. Iedere tegel eruit telt, want groen is leven!

Leven met water

Lijsttrekker Tirtsa Kamstra: "Wij willen in de nieuwe gemeente inzetten op een klimaatadaptatieplan. Samen met bijvoorbeeld inwoners, ondernemers en het waterschap gaan we nadenken hoe we onze openbare ruimte en tuinen kunnen vergroenen en kunnen 'leven met water'. Ook wil de ChristenUnie inzetten op een publiekscampagne om inwoners bewust te maken van hun eigen rol. Goede initiatieven, zoals Operatie Steenbreek, willen we promoten."

Plantjes uitdelen in Broekgraaf

Om alvast de daad bij het woord te voegen, deelt ChristenUnie Vijfheerenlanden op zaterdag 10 november 100 plantjes uit in de nieuwe wijk Broekgraaf in Leerdam. Kamstra: "Met deze ludieke actie wil ChristenUnie Vijfheerenlanden een concrete bijdrage leveren aan een groene wijk. Daarbij wil ik graag Tuincentrum Huiting in Vianen bedanken voor het mede mogelijk maken van deze actie. Mooi dat we samen kunnen werken om aandacht te vragen voor het groener maken van onze wijken en dorpen!"

Labels: , ,