ChristenUnie lanceert actieplan voor kwetsbare jongeren

kindermishandeling 624x270
Dico Baars
Door Dico Baars op 19 november 2018 om 01:00

ChristenUnie lanceert actieplan voor kwetsbare jongeren

Veruit de meeste jongeren slagen erin om op eigen kracht, met steun van ouders en van hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Maar dit geldt niet voor alle jongeren. Raadslid Dico Baars: “Er is ook een groep jongeren die het moeilijk hebben. We zien dat een deel van deze jongeren vaak meer problemen tegelijk hebben: fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, problemen met huisvesting of met justitie. Voor hen is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of het op eigen benen staan extra lastig. Dat is zonde, want we willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen.”

Actie nodig

Jongeren moeten zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal ondersteund worden. Daarom hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Baars: “We zijn echter nog lang niet klaar. De hulpvragen van deze jongeren raken bijna altijd meerdere levensgebieden, meerdere beleidsterreinen en meerdere organisaties. We moeten voorkomen dat jongeren met hun ouders én professionals daardoor tegen muren oplopen.”

Concrete stappen

De ChristenUnie vroeg vorig jaar al aandacht voor een regionaal plan voor minder zelfredzame jongeren. Baars: "Wij willen graag dat de gemeenten hier mee aan de slag gaan. Ook in de Vijfheerenlanden kunnen we concrete stappen zetten.  In de Weide 2 in Meerkerk wil de ChristenUnie bijvoorbeeld graag ruimte bieden voor plekken waar jongeren onder lichte begeleiding kunnen wonen."

Vijf actiepunten

De ChristenUnie heeft voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 5 actiepunten op een rij gezet:

  • Bied ruimte om woonruimte voor jongeren te realiseren, waarbij een lichte vorm van begeleiding geboden kan worden. Versimpel de regels of faciliteer deze ruimte in nieuwbouwprojecten, zoals in De Weide 2 in Meerkerk.
  • Als een jongere 18 jaar wordt, valt hij of zij niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de WMO (en participatiewet). Deze overgang gaat niet altijd vanzelf. Regel daarom een soepele overgang van 18- naar 18+.
  • Ondersteun jonge mantelzorgers, zodat zij gewoon naar school kunnen en vrije tijd hebben.
  • Kinderen hebben het recht om veilig op te groeien en om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Zet daarom extra in op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Onder jongeren speelt sexting en grooming een steeds grotere rol. Trek daarom samen op met ouders en scholen als het gaat om voorlichting en hulpverlening. Het is belangrijk dat professionals (sociaal team, jongerenwerkers en wijkagenten) loverboysituaties herkennen en weten hoe ze moeten handelen.

Op vrijdag 16 november bracht staatssecretaris Paul Blokhuis een bezoek aan het woontrainingshuis Kortgerecht in Schoonrewoerd. Tijdens dit bezoek sprak Blokhuis met de jongeren over hun ervaringen in het woontrainingshuis en overhandigde raadslid Dico Baars het actieplan. 

Labels: , ,