Jannie Matsinger-Breen krijgt koninklijke onderscheiding

Jannie Leerdam.jpg
Dico Baars Gert Schut
Door Dico Baars, Gert Schut op 26 april 2019 om 12:30

Jannie Matsinger-Breen krijgt koninklijke onderscheiding

Jannie Matsinger-Breen is 16 jaar verbonden geweest als secretaris van het afdelingsbestuur van ChristenUnie Zederik. Zij deed dit werk tot de opheffing van de Zederikse afdeling, die in februari 2018 is opgegaan in de grotere afdeling
ChristenUnie Vijfheerenlanden. Het bestuur en fractie van ChristenUnie Vijfheerenlanden feliciteert Jannie Matsinger-Breen van harte met de Koninklijke Onderscheiding.

Jannie Matsinger-Breen ambieerde geen actieve politieke carrière, dat liet ze aan haar echtgenoot Kees Matsinger over, die vanaf 2002 tot 2018 in de gemeenteraad van Zederik zitting had. Ze heeft zich echter wel steeds van harte verbonden geweten met de grondslag van de ChristenUnie en de manier waarop deze partij politiek bedrijft. Zij heeft dan ook vanaf 2002 zich ingezet als secretaris van het bestuur van de kiesvereniging (en later: afdeling) ChristenUnie Zederik.

Met recht kan gesteld worden dat Jannie Matsinger-Breen een spin in het web is geweest van de afdeling. Ze toonde een grote mate van verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de vereniging, waarin de verkiezingscampagnes een groot onderdeel van uitmaakten. Jannie Matsinger-Breen heeft in deze rol op de achtergrond veel voor de lokale ChristenUnie betekent. Het bestuur en de fractie van ChristenUnie Vijfheerenlanden willen haar dan ook van harte feliciteren met de terecht ontvangen Koninklijke Onderscheiding.

Labels: , ,