Watertappunt op ieder schoolplein

watertappunt.jpg
4. Jan van Beuzekom Dico Baars
Door Jan van Beuzekom, Dico Baars op 3 mei 2019 om 09:00

Watertappunt op ieder schoolplein

Op vrijdag 12 april 2019 maakte staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend dat er op schoolpleinen door heel Nederland in de komende twee jaar zo’n 1000 nieuwe watertappunten worden gebouwd. ChristenUnie Vijfheerenlanden wil dat op ieder schoolplein in de Vijfheerenlanden zo´n watertappunt wordt gerealiseerd en heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Preventieakkoord

Blokhuis lanceerde dit plan in het kader van het Nationale Preventieakkoord. Om het te realiseren stelt de staatssecretaris een subsidieregeling in, die in de loop van mei van dit jaar open gaat en zo’n twee jaar duurt. In totaal is er 2 miljoen euro beschikbaar.

Scholen aan zet

Scholen in het primair onderwijs krijgen driekwart van de kosten vergoed. Het overige deel moeten scholen vergoeden. Gemeenten of bijvoorbeeld buurtverenigingen kunnen dat natuurlijk ook voor hun rekening nemen. Want een hele straat of buurt heeft iets aan een openbare watertap. De praktische uitvoering van deze regeling wordt verzorgd door het programma Gezonde School en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Zo eenvoudig mogelijk, zodat het voor scholen zo weinig mogelijk administratieve lasten oplevert.

Watertappunt op ieder schoolplein

De fractie van ChristenUnie Vijfheerenlanden wil dat in de gemeente Vijfeheerenlanden op ieder schoolplein een watertappunt wordt gerealiseerd. Daarom stelden wij vragen aan het college:

  • Deelt het college de mening van ChristenUnie Vijfheerenlanden dat met een openbaar watertappunt op/naast een schoolplein het aantrekkelijker wordt voor kinderen en jongeren om water te drinken?
  • De gemeente Vijfheerenlanden telt 31 basisscholen. Is het college bereid te inventariseren welke basisscholen (of schoolbesturen) een watertap willen realiseren?
  • Is het college bereid om samen met scholen en/of buurtverenigingen op te trekken en initiatieven waar nodig te faciliteren?

 De landelijke subsidieregeling biedt kansen om concrete stappen te zetten om iets voor kinderen en jongeren in Vijfheerenlanden te betekenen! 

Labels: , , ,