Oranje gebouwen in Vijfheerenlanden

yh384tmij6oe.jpg
6. Maaike van Leeuwen
Door Maaike van Leeuwen op 12 juli 2019 om 10:00

Oranje gebouwen in Vijfheerenlanden

Op 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Van die dag tot 10 december voert UN Women een campagne dit jaar door middel van het oproepen tot oranje kleuren van gebouwen: Orange the World. De PvdA vroeg onlangs in de commissie aandacht voor deze actie en vroeg de raad om aan te geven of raadsleden aan wilden sluiten bij dit initiatief. ChristenUnie Vijfheerenlanden is positief, maar vraagt ook om concrete actie. 

Seksueel geweld is onrecht

ChristenUnie Vijfheerenlanden staat achter het signaal dat uitgaat bij het verlichten van gebouwen en objecten. Seksueel geweld en alle andere vormen van huiselijk geweld en (kinder)mishandeling zijn vormen van onrecht. Iedereen (man/vrouw, jong/oud) heeft recht op een veilig thuis. Daarbij vind ik oranje, niet zo gek met mijn goudblonde lokken, natuurlijk een mooie kleur. Beetje off topic, want dit is natuurlijk een ernstig en belangrijk onderwerp. Toch knaagt er iets. Als je er iets langer over nadenkt, blijft de vraag hangen welk verschil Vijfheerenlanden nu precies maakt als gebouwen oranje worden verlicht. Natuurlijk kan het een belangrijke stap zijn in het bespreekbaar maken van geweld tegen vrouwen. Maar toch vraag ik me af hoe we kunnen voorkomen dat dit lege symboliek wordt.

Verantwoordelijkheid nemen

Het is belangrijk dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Wij kunnen méér doen om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. En dat zouden we wat ons betreft dan ook móeten doen. Het koppelen van concrete maatregelen om aandacht te hebben voor dit onderwerp vindt de ChristenUnie dan vooral ook van groot belang. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan een actieve aansluiting als gemeente bij het landelijk actieprogramma ‘geweld hoort nergens thuis’. Handvatten geven aan onze inwoners om vermoedens bespreekbaar te maken door mee te doen met de campagne ‘Ik vermoed huiselijk geweld’. Ook voorlichting over sexting, grooming, loverboys in samenwerking met alle scholen van Vijfheerenlanden zou onze voorkeur hebben. Maak de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld heel duidelijk één van de speerpunten voor het integrale veiligheidsbeleid met concrete maatregelen. Het staat zelfs al in het coalitieakkoord.

Concreet aan de slag

Wat ons betreft is het dus een goed idee om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Vóóral door concrete plannen te maken én op korte termijn uit te voeren. Dat daar bovenop gebouwen in de gemeente oranje worden gekleurd; prima. Het is daarbij wel van belang dat niet alleen de raad, maar ook de inwoners van Vijfheerenlanden weten dat de gemeente niet alléén de gebouwen oranje kleurt.

Deel dit bericht

Labels: , ,