'Geef prioriteit aan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'

huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling
Dico Baars
Door Dico Baars op 6 maart 2020 om 11:00

'Geef prioriteit aan aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling'

Op donderdag 5 maart werd het integraal veiligheidsplan besproken in de commissie Algemene Zaken. Deze vijf thema's sprongen er voor ChristenUnie Vijfheerenlanden uit: burgerparticipatie door middel van WhatsApp-groepen en Burgernet, cameratoezicht, mensenhandel, drank- & drugsgebruik en huiselijk geweld & kindermishandeling. 

Het college ziet in de aanpak van woninginbraken een cruciale rol voor burgerparticipatie door middel van WhatsApp-groepen en Burgernet. De ChristenUnie ondersteunt dit van harte. Inwoners worden zo actief betrokken bij de veiligheid in de buurt. 

Cameratoezicht is wat de ChristenUnie betreft een prima middel om in te zetten. Wel moet de inzet van camera’s voldoende rekening houden met de privacy van inwoners en moet de inzet proportioneel zijn. We zijn blij dat dit in het afwegingskader terug te zien is.

In de visie wordt mensenhandel genoemd onder georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Mensenhandel komt niet alleen voor in de prostitutie, maar ook in de horeca, de agrarische sector en in productiewerk in de vorm van economische uitbuiting. De gemeente zou alle mogelijkheden moeten aangrijpen om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan door nauw samen te werken met politie en door vroegtijdig signalen te delen. De ChristenUnie wil hier meer zicht op krijgen: hoe kunnen we inzetten op het (sneller) herkennen van signalen? 

ChristenUnie vraagt aandacht voor drank- en drugsgebruik en wil dat er stevig wordt opgetreden in Vijfheerenlanden.  In onze gemeente is er ook een aantal niet officiële plekken waar vooral jongeren samen komen en daar vaak veel alcohol nuttigen. En ook gebruik van drugs is niet vreemd. Wij vragen de portefeuillehouder om hier actief op te sturen om een verdere toename van deze plekken te voorkomen.

Zorg & Veiligheid is een breed thema, maar ten minste 1 thema springt hier voor de ChristenUnie uit: huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een serieus probleem ‘achter de voordeur’. Ieder kind, iedere volwassene verdient een veilig thuis. Het is daarom onverteerbaar dat het aantal gevallen van huiselijk geweld weer is gestegen (15 procent ten opzichte van 2018).  In het coalitieakkoord hebben we dit niet voor niets opgenomen. Het wordt dan ook tijd om dit thema een hoge(re) prioriteit te geven. Daarom vinden wij als ChristenUnie de aandacht voor Zorg & Veiligheid in dit integraal veiligheidsplan te mager, terwijl we horen dat er in de praktijk wel degelijk veel gebeurd vanwege noodzaak en urgentie in de samenleving. Er wordt  weliswaar verwezen naar landelijk beleid en de nieuwe regionale visie, maar er wordt nergens concreet gemaakt hoe dit vertaald wordt naar concrete acties in Vijfheerenlanden de komende jaren. Kortom: de ChristenUnie pleit ervoor om Zorg & Veiligheid als 1 van de 5 prioriteiten op te nemen in het integraal veiligheidsplan. 

Labels: , , , ,