Onontkoombaar - Bijdrage jaarrekening Vianen 2018

CUVianen - Banner
Dico Baars Harry Wolting
Door Dico Baars, Harry Wolting op 24 maart 2020 om 08:00

Onontkoombaar - Bijdrage jaarrekening Vianen 2018

Op maandag 23 maart 2020 kwamen de gemeenteraad in minimale samenstelling bij elkaar vanwege het coronavirus. In deze besluitvormende vergadering werden alleen hamerstukken en noodzakelijke stukken (de jaarrekening 2018 van de voormalige gemeente Vianen) vastgesteld. In deze blog leest u de bijdrage van ChristenUnie Vijfheerenlanden tijdens deze bijzondere avond. 

Spreektekst bijdrage

De jaarrekening vormt het sluitstuk van de financiële cyclus in de gemeente en is normaal het moment om terug te kijken, resultaten te markeren en verbeterpunten mee te geven aan het college. Een belangrijk instrument voor een raadslid, dat zijn of haar controlerende taak wil uitoefenen.

Intensief debat

In deze bijzondere vergadering behandelen we de jaarrekening (2018) van Vianen. Het is de laatste in de reeks van vier jaarrekeningen (de overige drie - Leerdam, Zederik en de BVO Vijfheerenlanden) stelden we immers al vast in de raadsvergadering van december 2019. In de opmaat naar die bewuste vergadering is er al een intensief debat gevoerd over het bijzondere begrotingsjaar 2018, over het proces dat ten grondslag ligt aan de jaarrekeningen en over de fundamentele rol van de gemeenteraad. Deze woorden ga ik hier niet herhalen.

Auditcommissie

De ChristenUnie fractie is blij dat er inmiddels een financieel verbeterplan (het zgn. Ontwikkelplan Financiële Functie) en dat de auditcommissie is ingesteld. Het zijn belangrijke instrumenten om die controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. We spreken daarbij het vertrouwen uit naar het college en de organisatie, die de verbeteringen daadwerkelijk vorm moeten gaan geven.

Impact

In de commissievergadering voorafgaand aan deze raadsvergadering zijn er al de nodige financieel technische opmerkingen gemaakt, onder andere door mijn collega Harry Wolting. Ook deze woorden ga ik hier niet herhalen. Feit is dat de impact van deze jaarrekening groot is. De forse nadelige resultaat (en de forse afwijking ten opzichte van de eerdere prognose) is vrijwel volledig toe te schrijven aan de toevoeging aan de voorziening Niemans en de uittredingskosten van WIL/Avres. Dat is onontkoombaar.

Eneco

De ChristenUnie fractie hecht aan een solide en verantwoorde begroting, die meerjarig sluit. Er ligt dus een grote opgave voor college en raad om de solvabiliteit van de gemeente weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Daarbij moeten we echt rekening houden met inwoners, die door de harmonisatie van de lokale lasten al het nodige voor hun kiezen hebben gekregen. In dat licht is de aanwending van de Eneco gelden ook… onontkoombaar.

Labels: , , ,