Gemeenteraad steunt CU-voorstel om tegengaan huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling prioriteit te geven

huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling
Dico Baars
Door Dico Baars op 23 april 2020 om 21:00

Gemeenteraad steunt CU-voorstel om tegengaan huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling prioriteit te geven

Ieder kind, iedere volwassene verdient een veilig thuis. Huiselijk geweld en kindermishandeling is echter een serieus probleem ‘achter de voordeur’. Dico Baars, fractievoorzitter ChristenUnie Vijfheerenlanden: “Het is onverteerbaar dat het aantal gevallen van huiselijk geweld weer is gestegen (15 procent ten opzichte van 2018). En ik verwacht helaas geen daling van deze aantallen als ik berichten lees weken na sluiting van de scholen duizenden kwetsbare leerlingen buiten beeld zijn. Het is daarom echt van belang om dit thema een hoge prioriteit te geven.”

ChristenUnie Vijfheerenlanden heeft daarom samen met twee andere fracties een amendement ingediend om het tegengaan van huiselijk geweld en de aanpak van kindermishandeling, als onderdeel van het domein zorg en veiligheid, tot prioriteit te maken in het integraal veiligheidsbeleid. Baars: “We horen dat er in de praktijk moet gebeuren vanwege de noodzaak en urgentie in de samenleving. Er wordt weliswaar verwezen naar landelijk beleid en de nieuwe regionale visie, maar er wordt nergens concreet gemaakt hoe dit vertaald wordt naar concrete acties in Vijfheerenlanden de komende jaren. De ChristenUnie wil prioriteit geven aan het tegengaan van huiselijk geweld en de aanpak van kindermishandeling en diende daarom een amendement in.” Het voorstel is op donderdagavond 23 april door de gemeenteraad van Vijfheerenlanden bijna unaniem aangenomen (28 stemmen voor en 2 stemmen tegen).

Labels: , , ,