Debat kadernota in het teken van effecten coronamaatregelen op begroting

raad corona.jfif
Dico Baars
Door Dico Baars op 9 juli 2020 om 23:30

Debat kadernota in het teken van effecten coronamaatregelen op begroting

Het debat over de kadernota stond in het teken van onzekerheid over de effecten van de coronamaatregelen op de begroting van Vijfheerenlanden. Toch is het nodig om vooruit te kijken. Zo is voor de ChristenUnie fractie lastenverzwaring voor inwoners niet aan de orde en komt er geld beschikbaar om vastgesteld beleid uit te voeren. Lees hier de hele bijdrage. 

Spreektekst

Voorzitter,

De ChristenUnie fractie is onder de indruk van de veerkracht in Vijfheerenlanden. Onder de indruk van ouders die onderwijs op afstand verzorgen voor hun kinderen. Geraakt door families die een geliefde in kleine kring moesten wegdragen. Door ondernemers die zonder inkomsten hun bedrijf overeind hielden.

Sociale cohesie onder druk

Los van de veerkracht staat de sociale cohesie onder druk. De anderhalve meter samenleving is niet normaal, het heeft impact op mensen. We zien het bij kerken, die niet kunnen wachten om hun deuren weer wagenwijd open te zetten. We merken het ook bij dorpshuizen. In een ronde van de ChristenUnie fractie langs de diverse dorpshuizen vertelden beheerders ons dat de exploitatie onder druk staat vanwege wegvallende inkomsten. De gemeente heeft wat ons betreft een belangrijke rol om de sociale cohesie op al die vlakken (bijvoorbeeld via regelgeving of via financiële compensatie) te ondersteunen.

Onzekerheid in de begroting

Er is ook veerkracht nodig voor de toekomst. De effecten van coronamaatregelen op de lokale begroting zijn onzeker. Het is goed dat het college miljoenen reserveert om de effecten van de coronamaatregelen te kunnen opvangen (scenario 2), maar gezien de meest recente CPB cijfers is dit scenario wellicht al te optimistisch. Daarnaast worden gemeenten geconfronteerd met onzekerheden vanwege de herverdeling van het gemeentefonds, oplopende zorgkosten en ontbrekende financiële compensatie vanuit Den Haag. De ChristenUnie fractie is dan ook blij met het signaal dat burgemeester Fröhlich samen met andere Utrechtse burgemeesters heeft afgegeven in een brandbrief.

Concrete voorstellen

Het is los van dit alles goed om vooruit te kijken. Want hoewel in de afgelopen maanden er geweldige stappen zijn gezet op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam IHPO, RES, maatregelenplan sluipverkeer en SMA, is er wat betreft uitvoering nog veel te doen. De ChristenUnie fractie heeft prioriteiten op drie belangrijke domeinen (sociaal domein, duurzaamheid en mobiliteit). Daarom doen wij de volgende voorstellen:

  • De besteding van de Eneco gelden zou in het teken moeten staan van het verbeteren van de structurele lange termijn investeringscapaciteit van de gemeente Vijfheerenlanden. Investeer daarom in toekomstige generaties, bijvoorbeeld door een sociaal investeringsfonds in te stellen en daarmee de knelpunten in het sociaal domein aan te pakken. Of door maatschappelijke gebouwen zoals scholen, dorpshuizen en verenigingsgebouwen te verduurzamen.
  • Lastenverzwaring inwoners is wat de ChristenUnie betreft niet aan de orde (los van inflatiecorrectie).
  • De ChristenUnie is vooralsnog geen voorstander van het verstrekken van een lening aan Stedin. De vraag is te complex en de informatie voor de raad is uiterst summier en ontoereikend. We vinden de gedachte om het aantal aandeelhouders uit te breiden interessant om uit te werken.
  • Wij roepen het college op om budget beschikbaar te stellen om vastgesteld beleid uit te kunnen voeren, zoals het maatregelenplan sluipverkeer en plannen op het gebied van biodiversiteit.
  • De gemeente Vijfheerenlanden de Direct Duidelijk Deal heeft ondertekend en daarmee de noodzaak voor heldere overheidscommunicatie hoog op de (interne) agenda heeft gezet. Er is daarom versimpelteam aan het werk gezet om de communicatie van de overheid te vereenvoudigen. De ChristenUnie fractie vindt het daarom onterecht dat het versimpelteam op de wensenlijst staat. Daarnaast vinden wij dat het beschikbaar gestelde opstartbudget voldoende zou moeten zijn om de manier van werken te verankeren in de reguliere taken en werkzaamheden van de medewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden. Daarom dient de ChristenUnie fractie een motie in

Labels: , ,