Blog: Armoede en schulden tegengaan in Vijfheerenlanden

Biljetten.jpg
6. Maaike van Leeuwen Gert Schut
Door Maaike van Leeuwen, Gert Schut op 26 november 2020 om 20:00

Blog: Armoede en schulden tegengaan in Vijfheerenlanden

We leven in een woelige tijd. Te midden van deze tijd heeft gemeente Vijfheerenlanden een actieplan armoede en schulden opgesteld. Daar zijn wij als Christenunie blij mee. De schuldenproblematiek gaat onze gemeente niet voorbij. Raadslid Gert Schut en commissielid Maaike van Leeuwen delen in deze blog een aantal gedachten over het tegengaan van armoede en schulden in Vijfheerenlanden. 

Economie en zorg(en)

Roerige tijden, hoezo? Nu, de transitie van zorg richting gemeenten is vijf jaar geleden. Onze gemeente heeft recent een fusie achter de rug. De zorg staat al jaren onder druk en afgelopen jaar moesten veel ondernemers klappen op zien te vangen. De economische gevolgen van alle ontwikkelingen de afgelopen vijf jaar zijn nog moeilijk voor Vijfheerenlanden te overzien. Maar duidelijk is dat door Corona baanzekerheid op de tocht staat en een sterke toename van ZZP’ers is ook merkbaar.

Actieplan armoede en schulden

De schuldenproblematiek gaat onze gemeente niet voorbij. Te veel huishoudens, waaronder een kleine 1000 kinderen in Vijfheerenlanden, groeien op in armoede. De gemeente kan dit niet geheel oplossen, landelijke maatregelen zijn ook nodig. Zo heeft de ChristenUnie landelijk onlangs een stevige aanpak gepresenteerd om armoede en schulden tegen te gaan. Maar daar waar de gemeente schulden en armoede kán verminderen, daar moet de gemeente haar verantwoordelijkheid pakken. Want wat ons betreft moet iedereen de mogelijkheid krijgen om op een goede en eerlijke manier van schulden af te komen en zonder armoede te leven.  

Uit het actieplan blijkt dat de gemeente Vijfheerenlanden ook in ziet dat er meer moet gebeuren voor onze inwoners. Vroegsignalering en preventie zijn nodig. De ouderen en ZZP'ers moeten beter in beeld komen. De nu nog bestaande lacunes hieromtrent moeten aangepakt worden. De gemeente geeft aan ambitieus te willen zijn in de bestrijding van armoede en schulden. Dat juichen wij toe.

Draagkrachtgrens

Eind 2018 is de draagkrachtgrens in onze gemeente verhoogd naar 120%. Daarmee wordt het hele AVRES gebied nu eenduidig bediend. De effecten van deze recente verhoging zijn nog niet helder. Uit het actieplan blijkt dat de gemeente in 2021 ondertussen niet bij de pakken neer wil zitten en maatwerk wil leveren waar dat nodig is, ook rondom de draagkrachtgrens van 120%. Er komt meer aandacht voor preventie, maatwerk en extra oog voor kinderen en ouderen in het bijzonder. Dit vinden wij belangrijk. Wanneer er meer duidelijkheid is over het effect van de recente draagkrachtgrensverhoging, het verloop van de Corona pandemie en de economische gevolgen daarvan, kunnen we bezien wat verder nodig is. Een verdere ophoging van de draagkrachtgrens is op dat moment wat Christenunie Vijfheerenlanden betreft dan zeker één van de te nemen mogelijkheden.

Labels: , ,