‘De kracht van samen’ – ChristenUnie Vijfheerenlanden presenteert verkiezingsprogramma

WhatsApp Image 2022-01-21 at 16.06.24.jpeg
Dico Baars Tirtsa Kamstra
Door Dico Baars, Tirtsa Kamstra op 21 januari 2022 om 11:58

‘De kracht van samen’ – ChristenUnie Vijfheerenlanden presenteert verkiezingsprogramma

De kracht van samen is de titel van het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Vijfheerenlanden, dat vandaag werd gepresenteerd. De partij kiest drie speerpunten voor de komende periode: zorg voor elkaar, kiezen voor de schepping en een overheid waar mensen centraal staan. Geeke Bassa van zorgboerderij De Huiberthoeve in Hei- en Boeicop nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Veerkracht in Vijfheerenlanden

Fractievoorzitter en lijsttrekker Dico Baars was betrokken bij de totstandkoming van het programma: “In het voorjaar hebben we veel met actieve leden, betrokken inwoners en enthousiaste maatschappelijke organisaties gesproken over de uitdagingen in Vijfheerenlanden. Door al deze gesprekken ben ik onder de indruk geraakt van de veerkracht in Vijfheerenlanden. Onder de indruk van ouders die thuis onderwijs verzorgen voor hun kinderen. Geraakt door de zorg voor buren en familie. Door ondernemers die zonder inkomsten hun bedrijf overeind hielden. Het motiveert de ChristenUnie om zich vanuit een grote betrokkenheid te blijven inzetten voor alle dorpen en wijken in Vijfheerenlanden. Talloze ideeën uit deze gesprekken hebben een plek gekregen in ons programma en alleen daarom al verdient het de titel ‘de kracht van samen’.”

Samenleving met aandacht

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht. Tirtsa Kamstra zegt hierover: “Tegelijk zien we dat de integrale hulp aan de inwoners van Vijfheerenlanden ingewikkeld is. Dit vraagt onze blijvende aandacht. Systemen mogen niet leidend zijn, maar de leefwereld van mensen moet het uitgangspunt zijn. De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van inwoners. Niet voor niets overhandigen we vandaag het eerste exemplaar van ons verkiezingsprogramma op een zorgboerderij. Het onderstreept waarom aandacht voor de zorg in het DNA van onze partij zit.”

Een overheid met aandacht voor mensen

Direct duidelijk. Dat is hoe de gemeente haar informatie met de inwoners moet delen. Dat blijkt lang niet altijd makkelijk. Dico Baars: “De ChristenUnie is er trots op dat door ons voorstel er vier jaar geleden begonnen is met een versimpelteam. Dat team werkt binnen de gemeente aan het beter leesbaar en begrijpelijker maken van de brieven en teksten die door gemeente gebruikt worden. Vooral voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is dit van groot belang. En hebben inwoners dan alsnog vragen, dan moeten zij eenvoudig bij een loket langs kunnen.”

‘Ons werk is nog niet af’

In de afgelopen jaren kon ChristenUnie Vijfheerenlanden het verschil maken voor kinderen die door mishandeling geen veilig thuis hebben. Voor initiatieven die werk maken van een duurzame wereld. Voor inwoners die door complexe brieven en moeilijke taal de gemeente niet begrepen. Dico Baars: “Tegelijkertijd besef ik me heel goed dat ons werk nog niet af is. Ik zie bijvoorbeeld dat partijen op het gebied van duurzaamheid vaak vertellen wat men allemaal niet wil. Toch kunnen we er niet omheen dat vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen een bedreiging vormen voor de leefbaarheid van deze wereld en onze veiligheid en gezondheid. Daarom zet de ChristenUnie krachtig in op een groene en duurzame samenleving. Met oog voor mensen met een grote portemonnee en mensen die niet veel te besteden hebben.”

Het volledige programma is hier te vinden.

Labels: , , ,