Oppositie Vijfheerenlanden verontwaardigd: welzijnsorganisaties verliezen kwart budget

Boks - jong en oud
Dico Baars 6. Maaike van Leeuwen
Door Dico Baars, Maaike van Leeuwen op 8 juli 2022 om 15:17

Oppositie Vijfheerenlanden verontwaardigd: welzijnsorganisaties verliezen kwart budget

Welzijnsorganisaties Stichting SamenDoen en Stichting Welzijn Vianen hebben een harde boodschap gekregen van het nieuwe college. Een kwart van hun begroting - 400.000 euro - wordt vanaf 2023 geschrapt, waardoor beide stichtingen moeten gaan snijden in hun begroting. Met de uitdagingen die nu spelen als energiearmoede, vluchtelingen opvang en de al overbelaste zorg heeft dit direct gevolgen voor het sociale vangnet. Het levert verontwaardigde reacties van de oppositie in Vijfheerenlanden op.

Wijkwinkel Vianen

Kwetsbare inwoners krijgen een gezicht in Wijkwinkel Vianen, zo ervaarde ChristenUnie-fractievoorzitter Dico Baars tijdens een werkbezoek. "In de wijkwinkel zie je dappere mensen in hun schulp kruipen, op hun hoede voor systemen die eerder tegen dan voor hen lijken te werken. Want waarom zou je een overheid vertrouwen die niet langer de moeite neemt jóu iets begrijpelijk uit te leggen? Juist voor deze mensen is een laagdrempelig inlooppunt, zoals de Wijkwinkel, cruciaal om het hoofd boven water te houden. Door de forse korting zet het college deze voorziening direct onder druk."

Zorginfarct

Volgens de welzijnsorganisaties is er bovendien al sprake van een zorginfarct. Zo neemt de complexiteit van hulpvragers toe, evenals het aantal overbelaste mantelzorgers. Het aantal potentiele vrijwilligers en zorgprofessionals neemt daarentegen juist af. De komende jaren zal het aantal 70-plussers met 70% gaan stijgen. De vraag om organisaties als Welzijn Vianen en SamenDoen wordt dus alsmaar groter. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het college er juist in déze tijd voor kiest om de steun aan de welzijnsorganisaties te verminderen. Door personeelstekort kan de gemeente niet iedere taak meer goed uitvoeren. In het sociaal domein en het onderwijs vallen de hardste klappen. Een plan om de weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen wordt bijvoorbeeld met minimaal een half jaar uitgesteld. Het is de fracties van ChristenUnie, GroenLinks en D66  dan ook een raadsel waarom wethouder Bel niet alle kansen aangrijpt om ondersteuning te regelen voor inwoners die dat hard nodig hebben.

Motie

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli hebben ChristenUnie, GroenLinks en D66 door een motie het college de opdracht geven om de korting op het budget van SamenDoen en Welzijn Vianen niet door te voeren, maar eerst inhoudelijk het gesprek met elkaar aan te gaan. Met succes: de motie werd aangenomen, waardoor de korting voorlopig wordt uitgesteld.

Labels: , ,