Welzijnscrisis onder jongeren niet op te lossen met extra trainingen

Zorg aandacht voor elkaar 1.jpg
6. Maaike van Leeuwen
Door Maaike van Leeuwen op 2 december 2022 om 14:41

Welzijnscrisis onder jongeren niet op te lossen met extra trainingen

Of het nu gaat om mentale gezondheid, weerbaarheid of achterstanden bij jongeren: Vijfheerenlanden heeft oog voor (kwetsbare) jonge mensen en investeert in hen. Er lopen allerlei impulsprogramma’s om dit mogelijk te maken. En om problemen breed en integraal op te kunnen pakken, is er weer een overkoepelend plan, met bijbehorend budget, nodig. ChristenUnie Vijfheerenlanden steunt het plan, maar vraagt tegelijk aandacht voor de dieperliggende oorzaken. 

Steun voor jongeren

Of het nu gaat om mentale gezondheid, weerbaarheid of achterstanden bij jongeren: Vijfheerenlanden heeft oog voor (kwetsbare) jonge mensen en investeert in hen. Er lopen allerlei impulsprogramma’s om dit mogelijk te maken. En om problemen breed en integraal op te kunnen pakken, is er weer een overkoepelend plan, met bijbehorend budget, nodig. Raadslid Maaike van Leeuwen: "Op de vraag of we akkoord zijn met dit voorstel, zou ik kort kunnen zijn: we herkennen veel van onze eigen uitgangspunten en wensen in deze plannen. En het gevraagde budget is een fractie van het grote bedrag dat jaarlijks voor sociale thema’s wordt uitgetrokken. Vooruit, akkoord! Toch, als ik al die plannen, programma’s, actielijnen, ondersteuningsvoorstellen, weerbaarheidstrainingen en cursussen op mij in laat werken, dan vraag ik mij af of we het juist ook niet over de onderliggende oorzaken moeten hebben. Daar wil ik dan ook aandacht voor vragen." 

De welzijnscrisis onder jongeren lossen we niet op door extra trainingen ...

Onze jongeren ervaren veel stress en prestatiedruk. Dat komt met name voort uit verwachtingen die worden veroorzaakt door en op school, plus verwachtingen van ouders, de maatschappij en (daardoor) ook van henzelf. Het gevoel van heel veel moeten. Daarbij ervaren zij een beklemmende toekomst, omdat ze zich zorgen maken of er nog een leefbare wereld is voor hen als zij aan kinderen gaan denken. Zorgen om de klimaatverandering, oorlog, betaalbaarheid van het leven.

Maaike van Leeuwen: "Moeten we het aanpakken van de grote prestatiedruk, stress, middelengebruik en mentale disbalans die onze nieuwe generatie voelt bij de jeugd zelf leggen om dat ‘op te lossen?’ Bijvoorbeeld door ze een cursus weerbaarheid en huiswerkbegeleiding te bieden? Ik zeg niet dat daar niet soms iets goeds uit voort komt. Maar dit soort maatregelen zorgt mogelijk voor nóg meer prestatiedruk; je moet vooral niet falen. Je moet als kind al weerbaar zijn, grenzen aan kunnen geven. Je moet vooral al je huiswerk doen. Goede cijfers halen. Niet falen. Lukt ons volwassenen dit zelf? Deze dynamiek vertoont wat ons betreft gelijkenissen met de toestand van onze aarde, die in zekere zin ook opgebrand raakt. Het maakt uit hoe we met elkaar omgaan in de samenleving. En net als bij de klimaatcrisis, kunnen we ook de welzijnscrisis onder jongeren niet oplossen zolang we niet allemáál een beetje veranderen." 

... maar door te gaan praten over wat we normaal vinden (normaliseren).

 De jeugd geeft daarbij zélf aan: We willen meer verbinding, gezien worden, contactmomenten met ons, volwassenen. Wetenschappelijk bewezen is meer verbinding met volwassenen een positieve voorspeller op gezondheid, geluksgevoel, middelengebruik en zo door. Maaike van Leeuwen: "Wat mij betreft zetten we niet alleen in op cursussen om te voldoen aan torenhoge verwachtingen, maar gaan we (vooral) inzetten op het normaliseren van ónze verwachtingen voor de jeugd. Pakken we verantwoordelijkheid om te gaan voor een duurzame toekomst. Laten we inzien dat praten over opvoeding heel normaal is. Dat de context waarin een jongere opgroeit vaak allesbepalend is. Het beoogde effect van dit voorliggende impulsprogramma is gericht op het verbeteren van de kansen voor kinderen en jongeren. Ik ben er van overtuigd; als we hier oog voor blijven houden, dan zal dat niet alleen bij onze jongeren, maar ook bij ons zelf leiden tot een verbetering in ons áller gezondheid."

Labels: , , ,