Verschil maken voor woningbouw in Nieuwland

nieuwland.jpg
Andre Boer
Door André Boer op 19 maart 2024 om 00:24

Verschil maken voor woningbouw in Nieuwland

Op donderdag 22 maart stelde de gemeenteraad van Vijfheerenlanden de dorpswoonvisie van Nieuwland vast. Lees hier de bijdrage die commissielid André Boer hield over deze visie. 

Spreektekst

Voorzitter!

Alweer een mooie woonvisie die voor ons ligt. Het gaat nu over de Dorps(woon)visie van en voor Nieuwland. De ChristenUnie fractie is hier positief over, want het geeft ruimte aan de gevoelens en wensen van de inwoners, het gaat over de toekomst van hun dorp, en we horen ook van de problemen en vragen die er liggen. Dank aan inwoners, ambtenaren en bureau OD205 voor het opgeleverde rapport. Wij kijken ook met een goed gevoel terug op het VHL-plein van vorige week waar deze visie is gepresenteerd.

Als we kijken naar de visie voor Nieuwland en deze vergelijken met Lexmond, Hei- en Boeicop en Hagestein dan zien we ook verschillen. Natuurlijk op de inhoud maar ook op de verdiepingsslag. Bij deze laatste visies zijn keuzes vaak al verder uitgewerkt of onderbouwd waar om iets wel of niet wenselijk of mogelijk is. En zien we een bepaalde lijn. De sfeer in dit rapport is meer: dit is wat we als dorp graag willen en we bekijken alles rustig en komen dan wel met een idee of een conclusie.  Er moet nog verdieping plaats vinden. Voor de eerste ronde wil ik mijn bijdrage verder richten op woningbouw, het multifunctioneel centrum (MFC) en wandelpaden.

Wonen

Graag zien de inwoners het verspreid uitbreiden van het woningenbestand. Zowel in de kern (inbreiding) alsook bij de linten, op boeren erven, door splitsing, transitie of uitbreiding. Maar het zijn ook mogelijkheden die met veel (provincie) regels omgeven zijn. De vragen die bij ons leven zijn:

  • Maakt het ons flexibel om snel te gaan starten met bouwen?. Hoe zit het met betaalbaarheid  van de woningen, toegangelijkheid en het vergroten van aantal woningen in de sociale huur?
  • Het CDA heeft vragen gesteld over de optie van 50 huizen tbv vitaliteit van een dorp. Tijdens het VHL-plein en ook na afloop ontvingen wij berichten van inwoners dat deze optie voor huizenbouw niet direct ter sprake is gebracht bij de inloopavonden. We proefden daar niet direct weerstand om kleine wijkjes bij te bouwen. En ook vanochtend kregen we nog een app van inwoners die niet afwijzend staat tegenover deze optie. Een vervolg gesprek met de inwoners van Nieuwland over deze optie is zeker wenselijk. Samengevat, zonder negatief te zijn over de woonvisie. Wij vragen ons  af of deze denkrichtingen de huizenbouw in Nieuwland echt in beweging gaan brengen. Is dit de goede lijn?

De vraag  die we dan hebben aan de wethouder Kan de wethouder uitleggen waarom deze visie de woningbouw in Nieuwland nu écht vlot gaat trekken? Gaat hij hier echt het verschil mee maken?

Het drukke verkeer tijdens de spits

Uit de verhalen en visiedocument blijkt dit toch echt wel een ding te zijn! Elke morgen van 6 tot 10 en elke middag van 15 tot 19 uur een drukke spits met veel vrachtverkeer. Echter 75% heeft hier niets te zoeken, maar komt wel door Nieuwland! En er sneuvelt weleens een dakgoot, heb ik me laten vertellen. Verder geeft dit ook een onveilige situatie voor fietsers en overstekers. Wellicht dat als straks de eerste resultaten bekend zijn van de stopsluipverkeer actie bij Vianen/Lexmond er andere creatieve oplossingen zijn om het vooral het vrachtverkeer te beperken.

Daarnaast is het duidelijk dat veel verkeer te maken heeft met de uitbreidingen bij Leerdam. Dus ook dat zal moeten worden meegenomen bij verder studie naar de ontsluitingen van met name Broekgraaf en Broekgraaf Noord. Dat niet alle verkeer richting Nieuwland rijdt om maar ook via andere uitvalswegen in Leerdam naar de A2 en A15 rijdt. Onze fractie kan niet anders dan concluderen dat op de korte termijn nader onderzoek naar de verkeersveiligheid noodzakelijk is. Zoals in de visie ook verwoord bij punt 1 en 2. Mocht er ooit gekozen worden voor de aanleg van een randweg dan zal dit vele jaren zal duren. En ook maar de vraag is of dit financieel haalbaar is. Maar tot die tijd moet er al wat gebeuren! Wij vonden het als fractie opvallend dat 30% van de inwoners geen voorstander is van een randweg. Waarschijnlijk inwoners die hechten aan de natuur en het vrije uitzicht. Iets wat wij als fractie kunnen beamen.

Nieuwbouw van de school en het Brandpunt

Wij kunnen ons fractie vinden in de lijn om een nieuw MFC te bouwen voor de school en het Brandpunt. Dit is wat dorp nodig heeft en daar veel inwoners is aangegeven. Echter voor onze fractie is de locatie nog geen uitgemaakte zaak. Of de rand van het dorp ook daadwerkelijk een juiste plek is, is afhankelijk van de ruimtelijke inpassing, grond gesteldheid en de verkeersveiligheid. Hier moet zeker nog nader onderzoek plaats vinden. Of onderzoek naar evt. alternatieve locaties. Ook is het voor onzer fractie nog een open vraag hoe verder met de Dijk aan de Achterdijk?  Dit vinden wij een lastige vraag en hebben daar nog niet direct het antwoord op. We luisteren goed wat andere partijen hiervan vinden.

Onze fractie vindt het van groot belang dat ook groen en natuur de juiste aandacht krijgt. Zowel bij uitbreiding, alsook bij een eventuele randweg is het inpassen op een juiste wijze van groot belang. Heel verrassend vinden wij het voorstel om wandelroutes aan te brengen in de polder. Dit past ook in de wens om meer ruimte te geven aan recreatie. Wij kunnen dit van harte steunen.

Andre Boer - maart 2024

 

Labels: , , ,