Samenleven in Lexmond

lexmond.jpg
6. Maaike van Leeuwen
Door Maaike van Leeuwen op 22 maart 2024 om 00:33

Samenleven in Lexmond

Maaike van Leeuwen, die als raadslid zelf in Lexmond woont, voerde het woord over de dorpswoonvisie van het dorp. Lees hier haar bijdrage, waarin ze een lans breekt voor groen, woningbouw en verkeersveiligheid. 

Spreektekst

Inmiddels mag ik 13 jaar met veel plezier wonen in het mooie Lexmond. Lang nog niet zo lang als de meeste inwoners en sommige andere raadsleden, maar toch: Blij dat ik vanavond iets mag zeggen over deze visie. Want: Het is een visie met lef. Zoals ik mijn dorp met haar inwoners ook heb leren kennen. Niet alleen de zwaktes komen met deze visie in beeld, juist ook de krachten van Lexmond. Ik heb tien dorpsgenoten gevraagd naar hun mening over deze visie. Binnen drie thema’s die voor de ChristenUnie belangrijk zijn (groen, samenleven en mobiliteit) zal ik wat voorbeelden geven van hoe deze visie kan uitwerken op het dorp.

Groen

Mijn buurtmeisje van 10 is dol op buitenspelen. In onze wijk kan dat beter dan in een gemiddelde wijk van Lexmond. Maar ook bij ons is de auto de baas en dominant in het straatbeeld. We zeggen vaak dat we allemaal meer groen willen. Maar er is weinig groen toegevoegd binnen Lexmond afgelopen jaren. Behalve dan het groene schoolplein. Waar veel kinderen enorm van genieten. Als ze er heen mogen. John Muir, een Schotse Amerikaan die veel in Amerika voor parkbehoud heeft gestreden, zei: In elke wandeling met natuur, ontvang je meer dan je zoekt. Er zijn behoorlijk wat bomen en speelstruikjes verdwenen in ons dorp en er is geen groen voor terug gekomen. Nieuwbouw is afgelopen jaren zonder nieuw openbaar groen gerealiseerd. Waar Lexmond al mooi in het groen ligt, moet het groen binnen de kern steviger plek krijgen. Groen moet je doen.

Samenleven

De visie is niet alleen gericht op puur wonen. Het gaan om fijn, gezond en veilig met elkaar kunnen samenleven. Ik ken een gezin dat al een tiental jaar moet wonen in een tochtig, aftands (sorry maar mooier kan ik het niet maken) klein sociaal huurhuis. Jarenlang zegt de coöperatie dat ze gaan opknappen, maar er is nog steeds geen concreet (ver)bouwplan. Ze willen dolgraag in het dorp blijven wonen, maar zicht op een leefbare woning hebben ze niet. Dit geldt voor vele inwoners, ook voor nieuwe generaties die in Lexmond willen (blijven) wonen. Voorzitter - ik zie net als in de visie is opgeschreven -grote kansen in het vergroten van mogelijkheden voor creatief denken: tiny houses, generatiewonen, erfdelen, doorstroom stimuleren en transformeren. Maak het als gemeente mogelijk en makkelijker!

Vekeersveiligheid

Tot slot kom ik nogal eens op bezoek bij inwoners die op de Dorpsstraat of de Kom Lekdijk wonen. Ze wonen er heerlijk. Maar al die auto’s en vrachtwagens ontneemt ze wel flink het woonplezier. Sommigen (mijzelf inclusief) zijn daar zelfs voor verhuisd. De ChristenUnie is echt enorm blij met de keuze van het dorp om de voetganger en fietser als belangrijkste verkeersdeelnemer in het dorp te zien. Daarop mogen we gaan acteren. Dat buurtmeisje van 10 waar ik het over had, die mag niet in haar eentje naar school, de bibliotheek of de supermarkt fietsen. Want de auto’s rijden veel te hard over de Kortenhoevenseweg en de dijk, en op de Dorpsstraat is het echt gevaarlijk met oversteken. De drukte van gemotoriseerd verkeer door het dorp heen is al 20 jaar een steeds groter wordende ergernis voor ons inwoners. Dat werd vorige week tijdens het VHL-plein ook duidelijk. Tot aan ziek worden erover aan toe.

Veel dorpsgenoten zien geen andere mogelijkheid dan de randweg. Niet omdat we in Lexmond graag een extra weg willen toevoegen; Minimaal in het hart van het dorp willen we veilig bewegen, wonen en elkaar ontmoeten. We willen meer door en rondom het dorp wandelen en fietsen, de voorgestelde paden daarvoor zijn nodig. Moet er een randweg aangelegd worden? Misschien wel. Dat zou dan echt moeten in combinatie met een autoluwe dorpsstraat. Wat mij betreft alleen voor bewoners van het hart bereikbaar. Voordat een eventuele randweg er is zijn we sowieso vele jaren verder. Daarom vraag ik de wethouder met klem: Wat doen we in de tussen tijd? Want dit kán niet langer. Ook vragen wij de wethouder om de uitwerking van het cameratoezicht in Lexmond specifiek te monitoren op de Dorpsstraat en de Kom Lekdijk en ons dit jaar nog op de hoogte te brengen van de eerste resultaten.

Maaike van Leeuwen - maart 2024

Labels: , , , ,