Raad stemt in met vernieuwing Reilinghplein (Leerdam) inclusief Stationsplein/Stationsweg

reilinghplein.jpg
Gert Schut Andre Boer
Door Gert Schut, André Boer op 23 april 2020 om 23:40

Raad stemt in met vernieuwing Reilinghplein (Leerdam) inclusief Stationsplein/Stationsweg

Na een lange discussie heeft de raad op 23 april unaniem ingestemd met de plannen om het Reilinghplein te gaan vernieuwen. ChristenUnie Vijfheerenlanden heeft de kwaliteitsimpuls gesteund, maar ook forse bezwaren laten horen over de financiële risico's van het project. Lees hier de bijdrage van raadslid Gert Schut aan het debat.

Spreektekst

Voorzitter,

In tegenstelling tot de vorige sprekers laat de ChristenUnie een kritischer geluid horen. We hebben reeds uitgebreid met elkaar gesproken over de ontwikkelingen rond het Reilinghplein. Er ligt nu een voorstel op onze tafel, waarin een poging is gedaan binnen het voorstel kosten te besparen. Daarnaast wordt geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan het ontwerp en aan het draagvlak onder de betrokkenen voor de plannen. Er is ook antwoord gegeven op de stelling dat de ontwikkeling van de gebouwen tot schade leidt aan het nieuwe plein. De ChristenUnie fractie heeft eerder aangegeven het lastig te vinden om een afweging te maken. Dat heeft te maken met de volgende punten:

Aan de ene kant: inwoners en ondernemers zijn vanaf het begin meer dan betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Reilinghplein. Er moet daarom recht worden gedaan aan de participatie van de bewoners en middenstand in dit project.

Aan de andere kant: de ChristenUnie fractie vraagt zich hardop af of alle (financiële) risico’s van dit project nu wel in beeld zijn. Als we kijken naar de kosten ontwikkeling van dit project. We zijn aantal jaar geleden gestart met 1 miljoen voor het Reilinghplein (en een half miljoen voor het Stationsvoorplein en de Stationsweg) en we komen nu al op twee miljoen voor alleen (!) het Reilinghplein. Wie kan de garantie geven dat de kosten nu goed inzichtelijk zijn en dat het daarbij blijft? We vinden het belangrijk om een eerlijk en transparant beeld hebben, niet in de minste plaats richting de inwoners. Natuurlijk vindt de ChristenUnie de kwaliteitsimpuls voor dit plein in Leerdam een goede zaak. Maar tegen welke prijs? Daarnaast worden we geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid: bouwen staat onder druk, vanwege CO2 en stikstof. En de hele toekomst is wat minder zeker nu we worden geconfronteerd met het coronavirus. En daar zijn we nog lang niet uit... Dat roept ons op tot voorzichtigheid: niemand weet hoe we er volgend jaar financieel voorstaan. Bovendien is dit verzoek wel om veel geld vrij te maken voor een beperkte kwaliteitsverbetering. Welke andere mooie dingen zouden we daarmee kunnen doen?

Vanavond nemen wij een beslissing. De ChristenUnie heeft bij eerdere behandeling in de Commissie er voor gekozen om voorzichtig te zijn en even af te wachten hoe het verder zich zou ontwikkelingen. De diverse budgetoverschrijdingen van dit project kunnen niet onbeperkt doorgaan. Wat wij nu zien is dat er aan de andere kant verwachtingen zijn gewekt. De werkgroep heeft veel en goed werk verricht. En de bouwkosten zijn de afgelopen tijd stevig toegenomen. Wij vinden het niet logisch om al het goede werk wat er nu ligt helemaal weg te gooien. Daarom stemmen we in met het voorstel van het college. Het amendement krijgt vanwege deze argumentatie niet onze steun.

Steun voor het plan

De ChristenUnie fractie heeft het uiteindelijke geamendeerde voorstel toch gesteund. Fractievoorzitter Dico Baars gaf namens de ChristenUnie fractie de volgende stemverklaring: "Helaas heeft een raadsmeerderheid besloten om toch voor het volledige plan te gaan. Het zou wellicht voor de hand liggen om als ChristenUnie fractie tegen te stemmen. Dat doen wij niet. Het voorstel is door een democratische meerderheid aangepast. Hoewel wij aanvankelijk wel voor uitstel waren, is de fractie niet voor afstel. Zoals gezegd steunen wij de kwaliteitsimpuls van het Reilinghplein. Ons signaal over de kosten is helder gemaakt. Daarom zullen we, hoewel niet van harte, voor het geamendeerde voorstel stemmen."

Labels: ,