Toekomst voor boer én natuur: stikstofdebat in Vijfheerenlanden

Koeien weiland
Gert Schut Dico Baars
Door Gert Schut, Dico Baars op 2 juli 2022 om 20:15

Toekomst voor boer én natuur: stikstofdebat in Vijfheerenlanden

In grote getale meldden agrariërs zich op donderdag 30 juni bij het gemeentehuis in Meerkerk. Vanwege de impact van de aangekondigde stikstofplannen wilde men ook lokaal van zich laten horen. In het debat over dit onderwerp zei raadslid Gert Schut: "We gaan al tijden over onze ecologische grenzen heen gaan. Daarom hebben we echt wat te doen. Maar, dit moet wel rechtvaardig en evenredig. We moeten het samen doen, met respect voor gezinnen, gemeenschappen en het hele platteland."

Moties voor 'steun aan de boer'

Gert Schut maakte dit statement in een debat over twee door VHL Lokaal, SGP en CDA ingediende moties. Door middel van deze moties spreekt de gemeenteraad van Vijfheerenlanden onder andere uit dat ze meeleeft met de agrariërs in het gebied en hun gezinnen vanwege de onzekere toekomst van hun bedrijven. En dat het gesprek vaak over boeren, en niet mét boeren wordt gevoerd. De gemeenteraad heeft in tegenstelling tot de provinciale staten een beperkte rol in de stikstofplannen. Door een signaal af te geven richting de provincie en het Rijk kan de gemeenteraad zich wel inzetten voor de belangen van Vijfheerenlanden, en de agrariërs in het bijzonder. 

De ChristenUnie fractie wilde graag - net als de partijen die de moties indienden - een signaal afgeven. Toch kon de fractie de moties niet direct steunen. Fractievoorzitter Dico Baars: "Feit is dat we over de grenzen van onze aarde heen gaan met alles wat we gebruiken. Het is geen exclusief probleem van, voor of door de landbouw alleen. Wij kunnen ook niet uitleggen dat er nu alleen doelen zijn voor de landbouw. Er moet ook veel gebeuren in ander sectoren zoals de industrie, het verkeer en de luchtvaart. Een signaal afgeven is dus goed. Toch misten we wat in een van de moties. Het ging met name over wat men niet wilde, maar niet over wat men wel wilde. Dat hebben wij weten aan te passen. De gemeenteraad wil nu ook vasthouden aan het vastgestelde handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof van de provincie Utrecht. En de raad sluit zich aan bij de aangenomen moties in de provinciale staten om tot aanpassing van de bestaande plannen te komen."

Inzet ChristenUnie fractie in provincie Utrecht

Zoals gezegd speelt de provincie een belangrijke rol in de uitvoering van de stikstofplannen, al is er nog veel onduidelijk over welke stappen er dan gezet moeten gaan worden. Namens de ChristenUnie voert statenlid Hans de Harder het woord over de stikstofaanpak. In deze blog vertelt hij uitvoerig wat de inzet van de ChristenUnie is. Hieronder is de samenvatting overgenomen met de belangrijkste punten: 

  • Er is echt een probleem en dat moet worden opgelost. Dat probleem veroorzaken wij met zijn allen. We zijn over de grenzen van onze aarde heen met alles wat we gebruiken. Dus: dat is geen probleem van, voor of door de landbouw alleen. 
  • Wij kunnen niet uitleggen dat er nu alleen doelen zijn voor de landbouw. Er moet ook veel gebeuren in ander sectoren zoals de industrie, het verkeer en de luchtvaart. Daar moeten we nu nog op wachten.
  • Het kaartje in de startnotitie van de minister trekt alle aandacht. De opdracht voor de provincie Utrecht is daarin onverwacht hoog en die snappen wij ook niet goed. Wat wij wel snappen is dat dit voor veel onzekerheid en onrust zorgt bij de boeren in onze provincie en ons land.
  • Zeker het percentage van 95% verlaging in het Natuur Netwerk Nederland is heel hoog. Wat ons betreft onrealistisch hoog. 
  • De provincie Utrecht had al een goede aanpak bedacht, met veel steun en draagvlak. We zijn ook al op de goede weg met boeren die overgaan op agrarisch natuurbeheer, biologisch boeren en natuurinclusief boeren.
  • Wij vinden het heel belangrijk dat alle partijen in het gebied met elkaar in gesprek blijven: boeren, natuurorganisaties en overheid.
  • Het perspectief van de minister van LNV voor de boeren is vooral een ‘stip op de horizon’. De manier waarop we naar die stip toe gaan is onduidelijk. De route ontbreekt. Dat moet beter en concreter.

Contact

Het laatste woord is nog niet gesproken over de stikstofplannen. Ook op lokaal niveau volgen wij de discussie op de voet. Wil je met ons in gesprek? Neem dan gerust contact met ons op

Labels: , , ,