Ondanks afkeuring op proces krijgt Vijfheerenlanden nieuw gemeentehuis

nieuw gemeentehuis
Tirtsa Kamstra Dico Baars
Door Tirtsa Kamstra, Dico Baars op 26 april 2024 om 01:13

Ondanks afkeuring op proces krijgt Vijfheerenlanden nieuw gemeentehuis

Tijdens een lange raadsvergadering op 25 april werd een knoop doorgehakt over het definitieve ontwerp van het nieuwe gemeentehuis in Leerdam. Doordat er geen duidelijkheid kwam over de opbouw van de exploitatielasten en het risico op toekomstige overschrijdingen te groot is, zag de ChristenUnie fractie zich genoodzaakt tegen het voorstel te stemmen en zelfs een motie van afkeuring op het gevoerde proces mede in te dienen. 

Onduidelijkheid op bouw kosten

In de eerste termijn van de gemeenteraad schetste raadslid Tirtsa Kamstra dat het college de raad voor een zeer lastige keuze stelt. Kamstra stelde dat er heel veel onduidelijkheid over de opbouw van de financiën: "Die onduidelijkheid heeft de wethouder tot nu toe niet weg kunnen nemen. Het college heeft getracht om de kosten omlaag te brengen, echter is het ons niet duidelijk of dit nu ook daadwerkelijk is gelukt. Aangezien het financieel overzicht bedragen toont die niet te herleiden zijn voor ons als raad. En om de verwarring voor ons compleet te maken, zegt u in de commissie dat de cijfers in de oorspronkelijke exploitatieraming benchmark cijfers waren (en dus een inschatting) waardoor we hier niet aan vast mogen houden, maar was de raming zero-based opgebouwd, wat betekent dat er gebruik gemaakt is van werkelijk verwachte kosten. Kortom: nogal wat zaken die niet helpen om deze beslissing nu te vergemakkelijken. Dit is bijzonder jammer. Want wat we denk ik allemaal hadden gewild, is dat we ons vanavond allemaal achter het voorstel hadden kunnen scharen."

Dilemma's

Doordat de gemeenteraad gelijktijdig gesprekken voert over mogelijke bezuinigingen, leidt dat voor de ChristenUnie vertegenwoordigers tot een groot dilemma. Tirtsa Kamstra: "We hebben voor de aankomende jaren een bezuinigingsopgave. Vorige week bespraken we opiniërend over hoe we het tekort van €4,5 miljoen zouden willen oplossen. Als we het voorstel voor het gemeentehuis aannemen, betekent dit dat we geen €4,5 miljoen, maar wel €5,1 miljoen moeten gaan bezuinigen. (En wie weet zelfs nog meer als de kosten later als nog tegenvallen). Dat betekent nog meer en zwaardere bezuinigingen die onze inwoners gaan raken. Welk effect gaat dit hebben? We moeten sportcentrum Berenschot in Leerdam gaan vervangen, betekent dit besluit dan, dat we bij het nieuwe sportcentrum geen nieuw zwembad meer kunnen bouwen? Zullen we de pot inwonersinitiatieven moeten opheffen? Kunnen we straks toch geen betaalbare woningen meer bouwen omdat wij geen ruimte hebben om daarin te investeren? Want dat is wel de vraag die nu voorligt." De ChristenUnie vindt dat de raad de verantwoordelijkheid heeft om bij dit soort grote investeringsbeslissingen een integrale afweging te maken. Politiek gaat tenslotte over het verdelen van schaarste. En dat vraagt ook om het lef om soms moeilijke keuzes te maken. En is dit besluit dan de juiste? De ChristenUnie fractie is er in ieder geval niet van overtuigd. Wij zouden graag zien dat er echt nog kritisch wordt gekeken naar het definitief ontwerp en dat er scherpere keuzes worden gemaakt.

Geen steun

Tijdens de gemeenteraadsvergadering bleek er echter geen steun voor verder uitstel te zijn. Ook de wijzigingsvoorstellen vanuit VVD/D66 (om de exploitatiekosten op een lager bedrag vast te stellen) en vanuit de ChristenUnie (om het onterecht geschrapte bedrag voor de nieuwe raadszaal weer in het voorstel op te nemen) werden niet aangenomen. Een raadsmeerderheid steunde het voorstel van het college. Dit leidde aan het einde van de bespreking tot een formele motie van afkeuring op het gevoerde proces. Fractievoorzitter Dico Baars zegt hierover: "Het uitspreken van afkeuring is een zware stap die je liever niet zet. Toch zag de ChristenUnie fractie zich genoodzaakt om de motie mede in te dienen. Tijdens het debat kwam er geen antwoord op essentiële vragen, zodat er onduidelijkheid bleef bestaan over de exploitatiekosten. Hier moet echt verandering in komen."

Labels: , ,