Waarom ChristenUnie dé zorgpartij van Vijfheerenlanden is.

Boks - jong en oud
Dico Baars 6. Maaike van Leeuwen Gert Schut
Door Dico Baars, Maaike van Leeuwen, Gert Schut op 14 maart 2022 om 18:00

Waarom ChristenUnie dé zorgpartij van Vijfheerenlanden is.

Of het nu gaat om het veilig opgroeien van kinderen, het waardig ouder worden of de inzet van vrijwilligers: voor ChristenUnie Vijfheerenlanden is goede zorg voor elkaar een van de belangrijkste speerpunten. De ChristenUnie heeft de meest uitgewerkte zorgvisie van alle lokale partijen. Die visie zetten we in zeven speerpunten nog een keer voor je op een rij. 

1. Speciale aandacht voor mentale gezondheid van jongeren

In Nederland hebben we een hoge levensverwachting. We zijn trots zijn op de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg. Tegelijk zien we dat mensen worstelen met hun mentale gezondheid. Er worden hoge eisen gesteld in de maatschappij. Perfectie lijkt een acceptabele norm om naar te streven. Niet mee kunnen komen of de hoge druk die er op mensen gelegd wordt, creëert stress en gevoelens van eenzaamheid. De ChristenUnie wil daarom speciale aandacht voor mentale gezondheid van jongeren. Lees hier het actieplan wat we hiervoor presenteerden tijdens de jongerenavond met SEH-arts Gor Khatchikyan.

2. Waardig ouder worden: dementievriendelijke gemeente en bestrijden van eenzaamheid

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen vinden zelfstandig hun weg, maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Daarom wil de ChristenUnie zich blijven inzetten voor Vijfheerenlanden als een dementievriendelijke gemeente en voor het bestrijden van eenzaamheid.

3. Verantwoordelijkheid nemen voor goede opvang van vluchtelingen

Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. De gemeente Vijfheerenlanden heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang van vluchtelingen. De ChristenUnie vindt de manier waarop we in Vijfheerenlanden met vluchtelingen omgaan, een vraagstuk van de hele samenleving. Integratie is geen keuze maar een morele verplichting. We zijn dan ook blij dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt in de opvang van Oekraïeners

4. Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen mishandeling. Want de gevolgen van mishandeling zijn groot. De ChristenUnie zet zich in voor de aanpak van kindermishandeling. We willen dat er aandacht is voor preventie. En we willen de samenwerking rondom het kind, tussen verloskunde, onderwijs, sociaal wijkteam en Veilig Thuis versterken.

5. Investeren in gezinnen

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Daarom willen we blijven inzetten op het versterken van sterke gezinnen, goede scholen (43 miljoen om scholen toekomstbestendig te maken!) en veilige buurten. Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen. De ChristenUnie wil dat ouders handvatten aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. De ChristenUnie wil daarnaast extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen. Op deze  manier willen wij het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen.

6. Inzetten op transformatie jeugdhulp

Door in 2015 de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. We zijn een eind op weg. Om de transformatie echt te laten slagen, zal er voldoende geld van het Rijk voor deze taak moeten komen. Tegelijk moet er ook met een integrale blik gekeken worden naar de achtergrond van de problemen van kinderen en jongeren die zich melden bij de jeugdhulp.

7. Preventie en vroegsignalering als belangrijke uitgangspunten

De ChristenUnie pleit voor preventie en vroegsignalering als belangrijke uitgangspunten, want jongeren en hun ouders zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Hiervoor is het nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals één plan maakt. Samen werken we aan een inclusieve samenleving (en over dat inclusief samenleven presenteerden we dit manifest).

Labels: ,